Er du interesseret i en arbejdsmiljøkoordinator uddannelse?

arbejdsmiljøkoordinator

Går du med tankerne om at blive godkendt af arbejdstilsynet med en uddannelse som arbejdsmiljøkoordinator? Formålet med en arbejdsmiljøkoordinator uddannelse er, at der opstår et kendskab til nødvendige regler og forhold der skal gøre sig gældende på en arbejdsplads. Målgruppen er særligt de ansatte eller medarbejdere der arbejder indenfor bygge- og anlægsbranchen og med en sådan uddannelse kan en bygherrer udpege en arbejdsmiljøkoordinator til at stå for koordineringen af arbejdet på pladsen. Arbejdsmiljøgruppen kan hjælpe dig med at komme igennem de 37 timers obligatoriske kursus, således at du kan kalde sig bestået ved en arbejdsmiljøkoordinator uddannelse. 

Hvorfor er det nødvendigt med en arbejdsmiljøkoordinator uddannelse 

Når du har været på en arbejdsmiljøkoordinator uddannelse, så kan du kalde dig selv for arbejdsmiljøkoordinator. Det er måske finde ord, men det er da også noget af et ansvar der kan følge med titlen. For en arbejdsmiljøkoordinator kan blive udpeget til at stå for koordineringen af arbejdet, sikkerheden og de nødvendige foranstaltninger på en byggeplads eksempelvis. Det kan være at du i forvejen er arkitekt, bygningskonstruktør eller håndværker, der skal have til opgave om at stå for at opfylde lovgivningen og sørge for et sundt arbejdsmiljø for de implicerede arbejdere. 

Hvornår er det nødvendigt at udpege en arbejdsmiljøkoordinator? 

En arbejdsmiljøkoordinator skal udpeges, når der foretages et arbejde i anlægs- og byggebranchen hvor der er to eller flere arbejdsgivere der har ti eller flere ansatte på arbejdspladsen. Det kan være en bygherre selv der står for at være arbejdsmiljøkoordinator, men det kan også være dig der har bestået en arbejdsmiljøkoordinator uddannelse. Her vil du kunne få et større ansvar hvor den største opgave er at udføre de nødvendige tjeklister til, at der er styr på det sikkerhedsmæssige, arbejdsmiljøet og hvad end der er vigtigt for at arbejdspladsen kan fungere efter alle forskrifter. 

Hvad kræver det at tage en arbejdskoordinator uddannelse

Det kræver at du gennemgår et kursus i arbejdsmiljøkoordination. Hvis du allerede har gennemført arbejdsmiljøuddanelsen, har du allerede de kvalifikationer der skal til, for at få lov til at agere arbejdsmiljøkoordinator, men hvis ikke, så skal du afsted på kursus og være deltagende i 37 timer, for at kunne modtage din titel som værende bestående på en arbejdsmiljøkoordinator uddannelse. Det er muligt at tage på et 5-dages kursus, men du kan også tage dit kursus online, hvis tiden ikke helt skulle være til at komme afsted, eller der ikke lige er nogle hold der vil kunne passe dig optimalt. 

Du kan lade hele virksomheden tage på arbejdsmiljøkoordinator uddannelse 

Det kan være en fordel at der er mere end en enkelt af dine ansatte i virksomheden der kan udpeges som arbejdsmiljøkoordinator på byggepladsen. Derfor er der også mulighed for at skabe jeres helt eget kursus, for hele virksomheden, hvor der tages udgangspunkt i cases der er relevant i jeres hverdag. Med en fælles arbejdsmiljøkoordinator uddannelse er du sikker på, at alle kender til de optimale forhold på arbejdspladsen, hvilket kan være en stor fordel for arbejdsmiljøet helt generelt.